Privacy verklaring

De privacy van onze cliënten is voor ons erg belangrijk. We hebben dan ook hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om je meer inzicht te kunnen geven in de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken.

De gegevens die wij verzamelen zijn van jou en daarom willen we onze cliënten laten weten dat Visual4All hier uiterst zorgvuldig mee omgaat. Wij doen dan ook onze uiterste best om er voor te zorgen dat jouw gegevens zo veilig mogelijk zijn en dat jouw privacy geborgd is.

Je kunt hier ons bijgewerkte privacybeleid bekijken waarvan de wijzigingen zijn ingegaan op 25 mei 2018. We hebben de tekst van ons privacybeleid aangepast, om het voor u eenvoudiger te maken om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Zo wordt er onder meer:

 • precies uitgelegd welke informatie we verzamelen en wanneer we dit doen. Ook wordt er op gedetailleerde wijze aangegeven voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens gebruikt worden.
 • uitgelegd wanneer anderen uw identiteit kunnen waarnemen.
  duidelijk aangegeven in welke situaties we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan iemand anders.
 • vermeld over welke persoonlijke gegevens we van u beschikken, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en hoe u zelf deze informatie kunt opvragen en aan kunt laten passen of laten verwijderen.

Lees hieronder onze privacyverklaring of download deze

Privacy Verklaring Visual4All

Inhoudsopgave

 • Visual4All
 • Doel gegevens
 • Ontvangers
 • Opslag periode
 • Delen van gegevens
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Plichten

01. Visual4All

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Visual4All, een designbureau wat hoofdzakelijk gericht is op het visueel in de markt zetten van ZZP-ers en MKB-ers en het geven van persoonlijk advies op maat. Zien, gezien worden en ontzorgen; dat is onze missie!

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Visual4All verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Visual4All, neem dan gerust contact op!

Visual4All
Den Aanwas 28
4721AX Schijf

Tel: +31 (0) 165 20 10 88
Mail: info@visual4all.nl

BTW nr: NL002342691B65
KvK nr: 66883962

Visual4All is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Patrick Kustermans.

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Visual4All. Deze worden hieronder toegelicht.

01.Persoonsgegevens die wij verwerken

Visual4All verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels formulieren op onze website of via persoonlijk en/of telefonisch contact.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer

02.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visual4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

03.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visual4All verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor de verwerking van offertes, orders en facturen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en levertijden
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Visual4All verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

04. Analytics

De website van Visual4All verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

05. Geautomatiseerde besluitvorming

Visual4All neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen zouden kunnen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visual4All) tussen zit.

03. Ontvangers

De gegevens die Visual4All ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Tekstverwerkende programma’s en datasheets zoals Teksteditor, Kladblok, Word en Excel:

Onze offertes, orders en facturen worden opgemaakt en bewaard als TXT, Word, Excel en PDF bestanden

02. Grafische programma’s zoals Photoshop en Illustrator:

Voor de opmaak van opdrachten slaan wij alle concepten en definitieve versies op van huisstijlitems zoals briefpapier, flyers, visitekaartjes, etc en van onderdelen die door ons zijn ontworpen ter invulling van uw website of social media waarop uw gegevens zichtbaar zijn.

03. Your Webhost

De e-mail van Visual4All wordt gehost bij Your Webhost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. De website en back-ups van de website worden gehost bij Your Webhost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Visual4All zijn op de servers van Your Webhost opgeslagen.

04. Nexus Themes en eventuele andere aanbieders van betaalde WordPress themas

De betaalde professionele thema’s die Visual4All gebruikt zijn hoofdzakelijk afkomstig van Nexus Themes. Om de licentie van het thema te koppelen aan het domein van je website, moeten we dit domein kenbaar maken bij Nexus Themes of een eventuele andere partij waarbij een thema wordt afgenomen.

05. Drukkerijen / derde leveranciers

Visual4All maakt gebruik van diverse derde partijen die druk- en/of signopdrachten verder verzorgen. Bestanden die opgestuurd worden ter druk of andere verwerking t.b.v. je opdracht bij derden kunnen soms ook persoonlijke gegevens bevatten in hun opmaak. Denk hierbij aan visitekaartjes, autobelettering, textieldruk, etc. Deze bedrijven slaan deze gegevens op in hun systemen om herhaalorders te kunnen bespoedigen.

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Visual4All, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en/of onze afterservicediensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen via mail / website

Op het moment dat je contact opneemt met Visual4All via mail/websiteformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Delen van gegevens

Visual4All verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, dienen te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Visual4All gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

06. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën bewaard.  Eventueel voor een opdracht noodzakelijke prints/geschreven documenten met persoonsgegevens worden na gebruik middels een papierversnipperaar vernietigd.  Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Visual4All worden beheerd, zijn alleen toegankelijk op onze systemen via bovenstaande software. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-Certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Visual4All privé is. Eventueel verzonden formulieren op onze website worden eveneens door dit SSL-Certificaat beschermd. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

07. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Visual4All vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door ons een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door ons te laten rectificeren.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bijVisual4All opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Visual4All al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Visual4All vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Visual4All niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Visual4All jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via admin@visual4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt mee te sturen. Ons streven is om binnen een week te reageren.

08. Plichten

Visual4All verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en/of producten en het uitvoeren van opdrachten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten en/of producten of het uitvoeren van opdrachten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld niet alleen nodig om offertes, orders en facturen te kunnen versturen, maar ook om contacten te kunnen onderhouden t.b.v. de uitvoering van een opdracht of de afterservice die een opdracht met zich meebrengt. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Visual4All de betreffende diensten of producten niet aanbieden en je opdrachten niet uitvoeren.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Visual4All met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdracht), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Visual4All neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Visual4All behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Visual4All dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Visual4All te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Visual4All
Den Aanwas 28
4721AX Schijf

Tel: +31 (0) 165 20 10 88
Mail: info@visual4all.nl

Pin It on Pinterest