Nieuws

Bedrijfskleding en reclame; altijd aftrekbaar of toch niet

7 jun, 2018

Bedrijsfskleding, maar ook een leuk colbertje?

Om je bedrijf op te zetten en draaiende te houden moet je kosten maken. Deze kosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van de winst, waardoor je minder omzetbelasting hoeft te betalen. Zo heb je vast wel eens in de wandelgangen gehoord dat je werkkleding van de belasting af mag trekken. Maar betekent dat dat je dat leuke zakelijke colbertje daar ook onder weg kunt schrijven?

De belastingdienst omschrijft zakelijke kosten als ‘kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van je onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben’. Maar wat valt dan precies onder die noemer?

Werkkleding is inderdaad 100 procent aftrekbaar, maar de belastingdienst ziet niet zomaar elke zakelijke outfit als werkkleding. Het moet kleding zijn die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming. Dat moet duidelijk blijken, zoals bijvoorbeeld bij een uniform of overall het geval is. Als de kleding ook buiten werktijd gedragen zou kunnen worden dan moet je het voorzien van een beeldmerk van minimaal 70cm2 om het aftrekbaar te laten zijn. Dit beeldmerk moet verwijzen naar je onderneming. Dat leuke colbertje zit er dus niet in.

Reclame maken in het algemeen

In principe zijn de kosten van reclame, welke u voor uw onderneming maakt, aftrekbaar van de winst. De reclame moet dan echter wel puur zakelijk zijn. De scheidslijn is dun. Je mag als ondernemer zelf bepalen waar zakelijke uitgaven aan worden uitgegeven. De belastinginspecteur mag echter beoordelen of de reclame puur zakelijk is.

Begin maart kwam de volgende zaak voor de rechter:
“Een VOF, dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van software en automatisering, had een paardentrailer aangeschaft waar op beide kanten het logo van de onderneming prijkte. Tijdens diverse concoursen waar de stiefdochter van de ondernemer aan deelnam en tijdens de stalling voor het huis van de ondernemer werd zo reclame gemaakt.
De rechter oordeelde echter dat de onderneming niets van doen had met de paardensport. Daarnaast werd de trailer het grootste deel gebruikt door de stiefdochter. Mede door deze feiten werd geoordeeld dat de trailer niet vanuit een puur zakelijk motief was aangeschaft waardoor er geen aftrek mogelijk was.”

Scherpe controles

De fiscus controleert momenteel scherp op dit soort zaken. Het is daarom van belang dat u de inspecteur kunt overtuigen van het nut van reclame uitingen en campagnes. Indien de reclame heeft gezorgd voor een zichtbare omzetstijging staat u sterk dat de kosten die hiervoor zijn gemaakt een zakelijk doeleinden hadden.

Het is ook mogelijk dat er slechts een deel van de kosten aftrekbaar is. De inspecteur bepaalt in dat geval in welke mate er een zakelijk- en een privé doel dient. Houd er dus rekening mee dat er geen wanverhouding mag ontstaan.

Bron Bedrijfskleding: Belastingsdienst
Bron en volledig artikel Reclame maken: Ondernemingsdatabank

Pin It on Pinterest

Share This